An sinh xã hội ở Canada, Canada không chỉ là một đất nước yên bình mà còn là một trong những quốc gia chú trọng đến đời sống an sinh xã hội cho người dân....