Breaking News -GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CẤP CHO CẢ GIA ĐÌNH (CANADA WORK PERMIT)

Theo thông báo của bộ di trú, kể từ tháng 1 năm 2023, Canada sẽ thực thi một chính sách tạm thời trong 2 năm, cho phép cấp giấy phép làm việc (work permit) cho tất cả thành viên gia đình của những ai có giấy phép làm việc ở hầu hết mọi nghề.

Theo như thông báo này, đây là khác biệt rất lớn so với qui định trước đây về việc ai có thể đem gia đình (family members) khi đi lao động ở Canada. Cụ thể, trước đây, chỉ những người có giấy phép làm việc trong các nghề thuộc NOC A, B và 0 là được đem gia đình theo. Với chính sách (tạm thời) mới này, hầu như người lao động ở cả các nghề yêu cầu ít kỹ năng (NOC C và NOC D) sẽ có thể đem gia đình sang Canada cùng. Không chỉ người phối ngẫu (vợ hoặc chồng) được work permit, mà ngay cả con trong tuổi lao động cũng sẽ được cấp work permit!

Chính sách mới này sẽ được thực hiện qua 3 giai đoạn

  • Giai đoạn 1: dành cho những ai đi theo chương trình IMP và TFWP thuộc mức lương cao
  • Giai đoạn 2: dành cho những ai đi theo TWFP thuộc mức lương thấp. Việc thực hiện giai đoạn 2 thế nào sẽ còn phụ thuộc vào cố vấn của chính phủ
  • Giai đoạn 3: tùy theo cố vấn của các cơ quan liên quan và các đối tác bên ngành nông nghiệp để đánh giá tính khả thi của việc mở rộng chính sách này ra cho các công nhân ở trang trại.

Đánh giá của tôi về chính sách mới này

Việc bộ di trú mở rộng đối tượng được cấp work permit đến cả cho thành viên gia đình người có work permit ở hầu hết các ngành nghề cho thấy vài điều:

1) Tình hình thiếu hụt nguồn nhân lực ở Canada là trầm trọng. Có những ngành nghề đòi hỏi ít kỹ năng nhưng mà chủ không tìm ra được người làm và thường xuyên phải nhập khẩu công nhân vào làm. Giờ với chính sách tạm thời này, chính phủ nhập khẩu được thêm một nguồn nhận lực mới vào thị trường lao động; và

2) Canada là một nước rất nhân văn khi cho phép gia đình của các công nhân người nước ngoài, bất kể trình độ kỹ năng (cao hay thấp) được ở cùng nhau. Khi có gia đình ở cùng, người công nhân cũng sẽ yên tâm làm việc hơn khi con của họ được đi học trong môi trường giáo dục của Canada và gia đình họ có thể lo cho nhau

3) Từ góc nhìn của người lao động nước ngoài: chính sách mới này tạo ra nhiều cơ hội định cư Canada hơn trước đây vì khi một người có work permit, người phối ngẫu và thậm chí con của họ cũng được cấp work permit theo. Điều này tăng cơ hội định cư lên rất nhiều cho các công nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, theo quan sát cá nhân trong quá trình làm việc, việc xin work permit vào Canada giờ cũng trở nên khó hơn vì chính phủ cũng phát triển một số công cụ mới như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lọc hồ sơ và việc kiểm tra hồ sơ việc làm cũng làm kỹ hơn, và do đó, lượng hồ sơ bị cấm 5 năm vì khai man hồ sơ dường như có khuynh hướng tăng hơn. Đây chỉ là quan sát cá nhân thông qua việc số lượng khách bị cấm 5 năm đến nhờ văn phòng tôi tư vấn, chứ không phải là một thống kê chính thức gì cả, và hoàn toàn có thể là vô giá trị trong việc phỏng đoán là chính phủ bây giờ kiểm tra gắt gao hơn ngày trước hay không.

Để thẩm định xem hồ sơ cũng như làm hồ sơ, anh chị em (ACE) nên làm việc với một cố vấn di trú được chính phủ cấp phép (RCIC) để trong trường hợp không may bị chính phủ từ chối hồ sơ, RCIC sẽ biết cách để hỗ trợ cho ACE tốt hơn là ACE tự làm hồ sơ, và đôi khi, việc ACE trả lời các yêu cầu của chính phủ không đầy đủ và/hoặc không đúng, sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề không đáng có.

Bài viết từ anh Calvin Bui, RCIC

Source: thông báo của IRCC ngày December 2, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*